Període de matriculació: 

Per a alumnat del curs anterior del 17 al 30 de juny 

Per a nou alumnat del 01 al 14 de juliol

Notícies